COLLEGE RULES & GUIDELINES | ELEVENTH COLLEGE
» COLLEGE RULES & GUIDELINES

COLLEGE RULES & GUIDELINES

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan  bagi memelihara ketenteraman  dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

Dokumen rujukan yang digunakan adalah :

1. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah –Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005

2. Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman, Kolej Sebelas) 2015

PERATURAN  KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR UPM Kebersihan bilik adalah tanggungjawab bersama....more...
Kolej menyediakan kemudahan penginapan yang selamat dan kondusif untuk pelajar. Selain itu, kolej...more...
UPM mengamalkan etika pakaian yang sopan, kemas dan bersih ketika berurusan rasmi. Peraturan...more...
C1539884905